Zgłoszenie

Warunki udziału w zajęciach Szkółki Polskiej w Brnie:

Członkostwo podstawowe: 400,- / rok szkolny / rodzina

Upoważnia do darmowego udziału w imprezach organizowanych Szkółką: Mikołajówka, Karnawał, Dzień Mniejszości Narodowych, Wycieczka, Teatr itp.

Co trzeba zrobić by dziecko mogło brać udział w imprezach Szkółki:

  • wypełnić, podpisać i oddać zgłoszenie do Szkółki przynajmniej jednego rodzica.
  • uiścić opłatę na konto bankowe: 2601286074/2010.  W  polu “zprava pro prijemce” proszę podać imię i nazwiska dziecka/dzieci.

Składkę członkowską należy uiścić zawsze najpóźniej do 30. 9. na bieżący rok szkolny.

Członkostwo + prawo udziału dziecka na lekcjach: 800,- / półrocze / dziecko

  • Upoważnia do darmowego udziału w imprezach organizowanych Szkółką: Mikołajówka, Karnawał, Dzień Mniejszości Narodowych, Wycieczka, Teatr itp.
  • Upoważnia do udziału w 15 lekcjach za półrocze.
  • Upoważnia do prezentu książkowego od Mikołaja.
  • Upoważnia do uzyskania legitymacji szkolnej uprawniającej do korzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych z Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

Co trzeba zrobić by dziecko mogło brać udział w lekcjach oraz imprezach Szkółki:

  • wypełnić, podpisać i oddać zgłoszenie do Szkółki przynajmniej jednego rodzica.
  • uiścić opłatę na konto bankowe: 2601286074/2010.  W  polu “zpráva pro příjemce” proszę podać imię i nazwiska dziecka/dzieci.
  • zgłosić dziecko na lekcje: https://goo.gl/forms/87lc8NJ4exNXMOlt1

Składkę członkowską należy uiścić zawsze najpóźniej do 30. 9. za pierwsze półrocze  oraz do 31. 1. za drugie półrocze bieżącego roku szkolnego.

Jeżeli ktoś będzie chciał w ciągu roku, by jego dziecko mogło przychodzić na lekcje, wystarczy dopłacić różnicę.

Nie ma możliwości płacenia za poszczególne lekcje.

Zapraszamy do wypróbowania naszych lekcji lub imprez!

Pierwsza lekcja lub impreza jest darmowa. Prosimy o uprzedni kontakt: 604 486 979 lub szkolkapolska@gmail.com.

Szkółka Polska w Brnie jest stowarzyszeniem społecznym rodziców, którym zależy na tym, by ich dzieci miały regularny kontakt z rówieśnikami uczącymi się języka polskiego, doskonaliły swoje znajomości językowe oraz zapoznawały się z kulturą polską. Lektorzy otrzymują wynagrodzenie za prowadzenie lekcji, resztę pracy wykonują sami rodzice bezpłatnie.