Dvojjazyčná výchova – kdy, jak, proč?

Dvojjazyčná výchova – kdy, jak, proč?

Rodiče pocházející z odlišných kulturních a jazykových oblastí dříve nebo později čelí otázce, v jakém jazyce (či jazycích) chtějí vychovávat své dítě. Rozhodnutí provází zpravidla mnoho pochybností, vyplývajících z potřeby kvalitní komunikace dítěte s oběma rodiči, prarodiči, učiteli v místní škole, kamarády apod. Rodiče přemýšlející o dvojjazyčné výchově se často ptají: opravdu potřebuje moje dítě ty dva jazyky? Co když se nenaučí pořádně ani jeden? Dá se s tím něco dělat? Těmto a mnoha dalším otázkám bude věnována přednáška „Dvojjazyčná výchova – kdy, jak, proč?“, kde se rodiče seznámí s vybranými teoriemi a nejnovějšími poznatky týkajícími se bilingvní výchovy a tím, jak je využít v praxi. Prostor bude také věnován jazykovým problémům spojeným s paralelním používáním češtiny a polštiny a zkušenostem zúčastněných rodičů.

Lektor: Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D. V Polsku a v Česku vystudovala mj. psychologii se specializací výchova a vzdělávání, český jazyk a literaturu a češtinu pro cizince. Autorka mnoha publikací věnovaných výuce češtiny pro cizince, postavení žáka-cizince v českém školství, česko-polským vztahům, redukci předsudků. Věnuje se výuce dětí a dospělých, odbornému poradenství, školením a překladům. Působí jako soudní tlumočník polského jazyka. V České republice žije přes 15 let, vychovává zde bilingvní dceru.

pozvanka dvojjazycnost

 

 

04.09.2017