Poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”

Drodzy Rodzice,

z Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie dostaliśmy do dyspozycji uaktualniony poradnik –  „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, opracowany przez Dr. A Martowicz ze Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego za Granicą (APPLA). Celem którego jest wspieranie rodziców wychowujących dzieci pobierających naukę w obcych systemach oświaty jak również dorastających w rodzinach mieszanych, w których jeden z rodziców nie posiada polskich korzeni.

Poradnik powstał w ramach kampanii Podaruj Dziecku Swój Język Ojczysty, oferuje bardzo ciekawe zestawienie informacji dotyczących wychowania dzieci wielojęzycznych opracowane na podstawie zagranicznej literatury z tej tematyki. Informacja zaprezentowana jest w formie rzeczowych i popartych życiowymi przykładami odpowiedzi na pytania nurtujące rodziców dzieci wielojęzycznych.

W poradniku można znaleźć informacje o korzyściach dla rozwoju emocjonalnego, utrzymania więzi rodzinnych, korzyściach dla rozwoju intelektualnego, społecznego i kulturowego, jak również o korzyściach ekonomicznych i zdrowotnych wynikających z pełnej wielojęzyczności obejmującej mowę, czytanie i pisanie. Oferuje on również porady odnośnie używania i nauki języka dziedziczonego w różnych sytuacjach rodzinnych (rodziny jedno-, dwu-, czy trójjęzyczne rodziny) i życiowych (podczas spotkań towarzyskich, w przedszkolu czy szkole). Odpowiada też na pytanie jak postępować w sytuacjach, gdy dziecko odmawia posługiwania się językiem dziedziczonym.

Poradnik jest do pobrania na stronie: http://www.podarujdzieckujezyk.org/poradnik-rodzica/

14.11.2018