O nas

 

Kto Ty jesteś? – Polak mały, ale nie w polskiej ziemi zamieszkały… Zapewne odpowiedź na wstępne pytanie będzie w przyszłości inna, prawdopodobnie nie tak łatwa, jednak nie w tym rzecz, ponieważ w Szkółce zaczynamy od najprostszych „Cześć, jak się masz. Miło Cię spotkać”.

Pomysł stworzenia Polskiej Szkółki został zrealizowany w 2013 r., więc od września bieżącego roku rozpocznie się piąty rok edukacji w języku polskim dzieci w wieku 0-14 lat z Brna i okolic. Szkółka działa pod patronatem Klubu Polskiego POLONUS w Brnie. Finansowo jest wspierana przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Lekcje są organizowane dla dzieci z rodzin należących do polskiej mniejszości narodowej długotrwale mieszkających w Republice Czeskiej bądź dla nowo przybyłych w celach zarobkowych. Rozmaite są historie tych rodzin, różnorodny jest poziom znajomości polskiego u dzieci – stąd z niektórymi rozpoczyna się prawie od zera, a inne swobodnie posługują się polszczyzną. Indywidualne podejście do każdego zapewniają wykształcone lektorki, podział dzieci na mniejsze grupy według wieku oraz miła i przyjazna atmosfera panująca wśród uczestników zajęć.

Dzieci podzielone są na cztery grupy według aktualnych potrzeb, wieku i liczby zgłoszonych dzieci. W tym roku grupy są następujące: Maluszki (do 1,5 lat), Brzdące (1,5-4 lata), Przedszkolaki (4-6 lat), Uczniowie (7-14 lat). Zajęcia z najmłodszymi polegają na osłuchiwaniu się z językiem polskim przez piosenki, wiersze czy wyliczanki. Starsze dzieci interesują zabawy słowne i ruchowe oraz opowiadania. Te najstarsze uczą się między innymi polskiej gramatyki i poszerzają swoją wiedzę o Polsce. Dzieci mogą też same proponować tematy zajęć według swoich zainteresowań.

Program edukacyjny Szkółki jest realizowany w oparciu o zmieniające się pory roku i obchodzone w tym czasie święta. Organizujemy także zajęcia otwarte oraz imprezy, na które zostają zapraszani nie tylko rodzice, ale również grono sympatyków. Są to spotkania z Mikołajem, bale maskowe, festyny, wycieczki oraz przedstawienia teatralne. Wszystko odbywa się w języku polskim, żeby dzieci nie bały się go używać również poza wąskim gronem rodzinnym. Naprawdę zależy nam, żeby dzieci przychodziły na zajęcia z chęcią i uśmiechem. Ogromnym powodzeniem cieszą się organizowane już dwa lata z rzędu półkolonie, będące doskonałą okazją do aktywnego treningu umiejętności językowych i poznawania historii i kultury Polski. Dzieci mogą korzystać z biblioteczki dysponującej szerokim wyborem literatury w języku polskim…

Mnóstwo się w Szkółce dzieje, warto więc śledzić nasze strony internetowe, a jeszcze lepiej przyjść i przekonać się osobiście.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszych spotkaniach.