O nás

Nápad založit Polskou školičku se uskutečnil v roce 2013, tedy od letošního září běží už pátý ročník vzdělávání dětí ve věku 0-14 let z Brna a okolí v polském jazyce. Školička funguje pod záštitou Polského klubu POLONUS v Brně. Finančně ji podporuje Generální konzulát Polské republiky v Ostravě v rámci fondů Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky pro Poláky žijící v zahraničí a Sdružení „Wspólnota Polska” z prostředků obdržených z Kanceláře senátu v rámci péče, kterou poskytuje Senát Polské republiky Polonii a Polákům žijícím v zahraničí.

Hodiny jsou pořádány pro děti z rodin, které patří k polské národnostní menšině dlouhodobě žijící v České republice, nebo pro nově přicházející, např. z pracovních důvodů. Příběh každé rodiny je jiný, různá je také úroveň znalosti polštiny u dětí – s některými začínáme od začátku, jiné se bez problémů dorozumívají v polštině. Individuální přístup k dětem zajišťují lektorky, rozdělení dětí do skupin podle věku a příjemná a přátelská atmosféra ve všech hodinách.

Děti jsou rozděleny do čtyř skupin dle aktuálních potřeb, věku a počtu přihlášených. V tomto roce máme následující skupiny: Maluszki /Mrňata/(do 1,5 roku), Brzdące /Špuntíci/ (1,5-4 let), Przedszkolaki /Předškoláci/ (4-6 let), Uczniowie /Žáci/ (7-14 let). Setkáni s nejmladšími spočívají v seznamování se s polštinou prostřednictvím písniček, básniček a říkanek. Starší děti mají rády hlavně pohybové a slovní hry a také různé příběhy. Ty nejstarší se seznamují s polskou mluvnicí a rozšiřují si své znalosti o Polsku. Dětí mohou samy, podle svých zájmů, navrhovat témata hodin.

Vzdělávací program školičky navazuje na roční období a aktuální svátky. Organizujeme také otevřená setkání, na která zveme nejen rodiče, ale také přátele a sympatizanty. Jsou to mikulášské besídky, maškarní plesy, radovánky, výlety a divadelní představení. Všechna setkání jsou vedena v polštině, aby se ji děti nebály používat také mimo úzký rodinný kruh. Velmi nám záleží, aby děti chodily na setkání rády a s úsměvem. Velký úspěch má letní příměstský tábor, který se konal již dva roky po sobě. Poskytuje perfektní příležitost, aby děti aktivně trénovaly jazykové dovednosti a seznamovaly se s polskými dějinami a kulturou. Děti mohou využívat knihovničku s bohatou nabídkou knížek v polském jazyce…

Hodně se toho ve školičce děje, sledujte proto naše stránky, anebo nás rovnou navštivte a přesvědčte se sami.

Srdečně Vás zveme k účasti na našich setkáních.